Over ons

Leiden Taxatie Service is gespecialiseerd in het verrichten van taxaties van woningen en appartementen. Vanwege deze specialisatie kunnen wij snel, onafhankelijk en uiterst deskundig taxatierapporten voor diverse doeleinden produceren. In de meeste gevallen betreft het doel van de taxatie het aanvragen van een hypothecaire geldlening met of zonder NHG. Vanuit onze discipline zijn wij het aangewezen bedrijf om complexere taxatieopdrachten te verwerken, waarbij valt te denken aan;

  • aangifte successiebelasting
  • erfenis
  • scheiding
  • bedrijfsonroerendgoed (BOG)
  • inbreng onroerendgoed in BV en vice versa
  • beneficiaire aanvaarding
  • toestemming rechtbank in verband met bewind of curatele
  • taxatie rijksmonumenten
  • etc

Voor complexere opdrachten wordt een passend tarief berekend. 

Wij zijn aangesloten bij de volgende organisaties

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leest u hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.